free site creation software

Our vision is a world with equal access to health education and services.

Mobirise

Karibu!

Tafadhali nisikilize ninachotaka kuwaelezeni watu wote wa Tanzania na wa Afrika Mashariki. Ugojwa wa kiharusi unahitaji matibabu ya haraka. Utajuaje kwamba mtu amepata kiharusi? Soma hapa! 

Tervetuloa!

Kiharusi merkitsee swahiliksi aivohalvausta. Kielen sadalle miljoonalle puhujalle on julkaistu vain vähän tietoa aivoverenkiertohäiriöistä. Tässä projektissa vuosina 2018-20 pyrimme havainnollistamaan swahiliksi, mitkä aivoinfarktin oireet ovat, miksi niiden nopea tunnistaminen on tärkeää ja miksi kuntoutus kannattaa aloittaa pian sairastumisen jälkeen.

Welcome!

Kiharusi means ‘stroke’ in Swahili. There are over hundred million Swahili speakers in East Africa, yet very little information on stroke, its symptoms and treatment is translated into Swahili.  Our mission is to raise awareness and share information on stroke, on why early recognition of its symptoms can be life-saving and on why appropriate rehabilitation is essential for quality life after stroke.

Mobirise

Järjestimme kyselytutkimuksen aivohalvauksen oiretunnistuksesta Iringassa 2018-19. Tutkimuksen mukaan noin viidesosa tansanialaisista osaa tunnistaa oireet, joten valistus on tarpeen. Kyselyyn vastanneet olivat kiinnostuneita oppimaan lisää, kuten tässä kuvassa aiheesta lukeva vanha opettaja Shiraz-assistentin haastattelussa.

We conducted a survey concerning symptoms of stroke in Iringa 2018-19. We learned that only fifth of Tanzanians can recognize stroke symptoms. That means that stroke awareness project is really needed. This elderly teacher and many others interviewed by assistant Shiraz were interested in learning more.